WAAROM INVESTEREN BIJ LUM.INVEST?

BETROUWBARE PARTNER

In het verleden heeft Lunanime als productie-vennootschap rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij beleggers, maar door het grotere productievolume zal dit vanaf nu via Lum.Invest gebeuren. Lunanime heeft voor al haar producties die gefinancierd werden door Tax Shelter de nodige fiscale attesten tijdig afgeleverd. Lunanime is een betrouwbare partner, aangezien ze het productieproces pas opstart wanneer de productie voldoende gefinancierd is en wordt gedekt door een gespecialiseerde Productieverzekering en Tax Shelter verzekering, bestemd om de voltooiing van de Audiovisuele Productie te verzekeren.

UW SCANDI SPECIALIST

Lum.Invest en Lunanime maken deel uit van de Lumière Groep, waarover u hier meer kan lezen. Lumière is dé specialist als het gaat om content uit Scandinavië. Lumière stond aan de wieg van de Nordic Noir hype in de Benelux: de Millennium trilogie, Wallander, Beck, The Bridge, Borgen, The Killing, Follow The Money, Occupied, en nog zoveel meer kwaliteitsreeksen bereikten de huiskamers via Lumière. Lumière blijft inzetten op kwaliteit uit het Hoge Noorden, zowel als distributeur en als producent. Het bedrijf kan rekenen op uitstekende banden met Scandinavische producenten, waardoor er vele projecten onze kant uitkomen.

ERVARING & UITGEBREID NETWERK

Lunanime heeft reeds een aanzienlijke ervaring opgebouwd in de productie van films en series (bekijk hier onze afgewerkte producties). Dit laat haar toe om een grondige selectie te doen van de levensvatbaarheid van de projecten, de betrouwbaarheid van de (co)producenten in te schatten en het verloop van de productie kritisch op te volgen en bij te sturen waar nodig. Bovendien wordt een productie nooit opgestart indien het financieringsplan niet voltooid is.

VERZEKERING

Investeren in audiovisuele producties via Tax Shelter blijft een belegging die risico’s inhoudt. Daarom sluit Lunanime voor het goede verloop van de productie steeds een degelijke productieverzekering af. Bijkomend wordt per investering ook steeds een Tax Shelter verzekering afgesloten, zodat het fiscaal rendement voor de investeerder gewaarborgd is, zelfs indien de audiovisuele productie niet kan worden afgewerkt, indien er niet voldoende Belgische en/of Europese uitgaven zijn gemaakt voor de productie, of bij faillissement van Lunanime. Op die manier kan de investeerder er van op aan dat de voorlopig vrijgestelde winsten niet opnieuw belastbaar zouden worden in het kader van de vennootschapsbelasting. Deze verzekering dekt het financieel rendement echter niet, zodat dit wel verloren kan gaan bij een faillissement van Lunanime.

Meer informatie over investeren bij Lum.Invest, de hieraan verbonden risico’s en de activiteiten van Lumière Groep vindt u in Rubriek I.A en B van het Prospectus van Lum.Invest.