De afgelopen twintig jaar is de Lumière Groep met haar activiteiten in distributie, productie en cinema uitgegroeid tot een gevestigde waarde binnen de audiovisuele wereld in de Benelux.

Lum.Invest

Lum.Invest bvba werd op 7 juli 2016 opgericht binnen de Lumière Groep als Tax Shelter tussenpersoon en werd als dusdanig erkend door de minister van Financiën op 27 juli 2016.

De oprichting van Lum.Invest kadert in de strategische keuze om de productieactiviteit binnen Lumière Groep verder uit te bouwen. In het verleden heeft Lunanime als productie-vennootschap rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij beleggers. Lunanime heeft voor al haar producties die gefinancierd werden door Tax Shelter de nodige fiscale attesten tijdig afgeleverd. Aangezien de productieactiviteiten de komende jaren zullen uitgebreid worden, zal de Lumière Groep het ophalen van Tax Shelter organiseren via een tussenpersoon, Lum.Invest.

Lum.Invest heeft aldus als maatschappelijk doel productievennootschappen (in eerste instantie Lunanime) en beleggers met elkaar in contact te brengen zodat bedrijven door middel van een belegging in Tax Shelter een deel van de belastbare gereserveerde winst kunnen vrijstellen. Lum.Invest zal ervoor zorgen dat hiertoe een raamovereenkomst wordt afgesloten tussen de belegger en de productie-vennootschap.

WAAROM INVESTEREN VIA LUM.INVEST

Lum.Invest kan rekenen op de expertise die Lunanime de afgelopen jaren heeft uitgebouwd in audiovisuele productie en het ophalen van Tax Shelter. Bovendien heeft de Lumière Groep als distributeur doorheen de jaren een groot netwerk opgebouwd met voornamelijk Franse en Scandinavische producenten, die ook coproducties wensen te ontwikkelen met Lunanime.

Het feit dat de Lumière Groep niet alleen als producent actief is, maar ook als distributeur en cinema uitbater is een positief gegeven voor deze productiehuizen, die op deze manier ook een garantie krijgen dat hun titel op een kwalitatieve manier in de markt zal worden geplaatst.