De afgelopen twintig jaar is de Lumière Groep met haar activiteiten in distributie, productie en cinema uitgegroeid tot een gevestigde waarde binnen de audiovisuele wereld in de Benelux.

Lumière Invest

Lumière Invest bvba werd op 7 juli 2016 opgericht binnen de Lumière Groep als Tax Shelter tussenpersoon en werd als dusdanig erkend door de minister van Financiën op 27 juli 2016.

De oprichting van Lumière Invest kadert in de strategische keuze om de productieactiviteit binnen Lumière Groep verder uit te bouwen. In het verleden heeft Lunanime als productievennootschap rechtstreeks Tax Shelter opgehaald bij beleggers. Lunanime heeft voor al haar producties die gefinancierd werden door Tax Shelter de nodige fiscale attesten tijdig afgeleverd.

Lumière Invest heeft als maatschappelijk doel productievennootschappen (in eerste instantie Lunanime) en investeerders met elkaar in contact te brengen zodat bedrijven door middel van een investering in Tax Shelter een deel van de belastbare gereserveerde winst kunnen vrijstellen. Lumière Invest zal ervoor zorgen dat hiertoe een raamovereenkomst wordt afgesloten tussen de investeerder en de productievennootschap.

WAAROM INVESTEREN VIA LUMIÈRE INVEST

Lumière Invest kan rekenen op de expertise die Lunanime de afgelopen jaren heeft uitgebouwd in audiovisuele productie en het ophalen van Tax Shelter. Bovendien heeft de Lumière Groep als distributeur doorheen de jaren een groot netwerk opgebouwd met voornamelijk Franse en Scandinavische producenten, die ook coproducties wensen te ontwikkelen met Lunanime.

Het feit dat de Lumière Groep niet alleen als producent actief is, maar ook als distributeur en cinema uitbater is een positief gegeven voor deze productiehuizen, die op deze manier ook een garantie krijgen dat hun titel op een kwalitatieve manier in de markt zal worden geplaatst.